gif.jpg. کلبه ی بارانی

کلبه ی بارانی

مجموعه ی دلتنگی هایم

پدر آسمانی (پست ثابت)

دختری سه ساله بود که پدرش آسمانی شد،دانشگاه که قبول شد همه گفتند:


باسهمیه قبول شده!!ولی...


هیچوقت نفهمیدند کلاس اول وقتی می خواستند به او یاد بدهند که بنویسد بابا! یک هفته تب کرد...

[ جمعه 6 اردیبهشت1392 ] [ 16:33 ] [ باران ] [ ]
دلم نه عشق میخواهد...نه دروغ های قشنگ...نه ادعا های بزرگ...نه بزرگ های پر ادعا...دلم فقط یک فنجان چای داغ میخواهد،ویک "دوست"که بشود با او حرف زد ،و پشیمان نشد...

[ شنبه 2 شهریور1392 ] [ 12:28 ] [ باران ] [ ]


من دخترم...


من دخترم !من از نسل لیلی اممن از جنس شیرینماز وجود مادری رشد کرده امپر از مهربانی امبا تمام حساسیت های دخترانه امبا تلنگری بارانی می شومبا کلمه ای عاشق می شومبا فریادی می شکنمبا پشت کردنی ویران میشومبه راحتی دل می بندمبا پیروزی به اوج میرسمهنوز هم عروسک هایم را دوست دارمهنوز هم با مداد رنگی خانه ی رو یاهایم را بهتصویر می کشمهنوز هم برای شکلات جان می دهممن دخترم !پر از راز...هرگز مرا نخواهی دانستهرگز سر چشمه ی اشک هایم را نمی یابیهر گز مرا نمی فهمیمگر از نسلم باشیاز جنسم باشی
من دخترم از نسل حوااز جنس لیلیاز جنس شیرینم...


[ سه شنبه 28 خرداد1392 ] [ 1:12 ] [ باران ] [ ]


عجب خدایی...


عجب خدایی دارم!!


هر روز میتواند مچم را بگیرد،


اما همیشه دستم را میگیرد....


[ جمعه 17 خرداد1392 ] [ 16:6 ] [ باران ] [ ]


ارزانی...
چه کسی میگوید که گرانی شده است...؟دوره ی ارزانی ست...!!دل ربودن ارزان!دل شکستن آسان!آ برو  قیمت یک تکه نان..ودروغ از همه چیز ارزان تر..قیمت "عشق "چقدر کم شده است،کمتر از آب روان..وچه تخفیف بزرگی خورده:قیمت هر "انسان"[ سه شنبه 7 خرداد1392 ] [ 20:9 ] [ باران ] [ ]


اوج دلتنگی....

                  نگو از تو سراغی......نگو نمی گیرم       نبض دلتنگی ام این روزها بیشتر ومحکمتر می کوبدمیخواهم صدایت کنم نه فقط یک بار        آنقدر زیاد که مجبور شوی صدایم را بی جواب نگذاری
** پدر آسمانی ام روزت مبارک **


[ پنجشنبه 2 خرداد1392 ] [ 15:47 ] [ باران ] [ ]


خستگی عشق...

گفته بودی سهراب :


(بهترین چیز رسیدن به نگاهی ست که ازحادثه ی عشق تر است)


ولی از خستگی عشق چه می دانستی؟؟


شده یکبار به جز گرمی عشق به غم سردی آن هم برسی؟


سردی عشق چیز ویرانگر بی احساسی ست


در همه زندگی ات داشتی لحظه ی بی توصیفی؟


سهراب! عشق جز چهره ی گل،آب،درخت


چهره ی دیگری هم دارد


عشق سنگی ست که زیبایی را


در نگاهم چه حقیرانه شکست


سهراب!


عشق را گر چه من تجربه اش کردم


وشربتش نوشیدم


گر تو هم تجربه اش می کردی


شاید چنین میگفتی :


(بدترین درد رسیدن به نگاهیست که در سردی عشق رنگ خود


باخته است)

[ سه شنبه 17 اردیبهشت1392 ] [ 22:17 ] [ باران ] [ ]


روز معلم...

 معلم دیروزم ! 

               

من امروز

                          


دلم برای حرفهایت


برای نگاه مهربانت


برای گرمی صدایت


برای محبت های بی ادعایت


برای لبخند های صادقانه ات


عجیب تنگ است...


معلم دیروزم !


من امروز دلم برای آنی که بودی !


نه اینی که هستی !


یک دنیا تنگ است...


ومن حالا


با نهایت دلتنگی برایت می نویسم:


*روزت مبارک*

[ شنبه 14 اردیبهشت1392 ] [ 0:46 ] [ باران ] [ ]


مادر ...

نه مرگ


نه ترس


سرم فقط برای بوسیدن دستان تو خم میشود مادرم... ای تنها امید زندگی ام


*روزت مبارک*

[ پنجشنبه 12 اردیبهشت1392 ] [ 14:39 ] [ باران ] [ ]


دلتنگی-1
سلام

امروز خیلی دلم گرفته نمی دونم چرا هر وقت به خاطر چیزی خوشحال شدم بعدش

باید یه اتفاقی بیفته که اعصابم و بهم بریزه دیروز به خاطر یه اتفاق خوب انقد

خوشحال بودم که تا صبح امروز به خاطرش کلی شارژ بودم اما امروز اتفاقی

افتاد که فهمیدم همه دلخوشیم الکی بود


                                                                 الهی به امید تو...

چه سخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است...
.
روی قلبی نوشته بود شکستنی ست مواظب باشید


اما من روی قلبم می نویسم شکسته است راحت باشید...این روزها حس میکنم چقدر شبیه سکوتم


با کوچکترین حرفی می شکنم
.
.این که نامش زندگیست من را کشت


مانده ام آنکه نامش مرگ است با من چه خواهد کردتمام بدهی هایم را هم که بدهم


به قلبم بدهکار می مانم


برای تمام


دلم میخواست های


بی جواب مانده اش...


[ دوشنبه 9 اردیبهشت1392 ] [ 21:49 ] [ باران ] [ ]